Acompanyaments / assessoraments

Existeixen dos eixos transversals a tota la xarxa:

Comunicació, difusió i sobirania digital: fa l’estratègia comunicativa, de relat i de treball amb eines de cultura lliure i software lliure. Liderat des del grup motor de Cooperasec i amb la col·laboració de diversos col·lectius (Xarxa de Suport Mutu, La Tinta i La Raposa del Poble-sec).

Suport assessorament a iniciatives socio-econòmiques de l’ESSS del Poble-sec. Com a node territorial de Coópolis, som una antena a on fem els primers assessoraments a veïns/es que volen impulsar alguna iniciativa de l’ESSS i/o fem assessoraments específics per enfortir a iniciatives ja existents. Liderat pel grup motor de CooperaSec amb el suport de diversos col·lectius (La Creatura, Raons i Nexes Interculturalitat).