La xarxa

CooperaSec la formen un conjunt de col·lectius i entitats del barri de Poble-sec de base comunitària, que des de diferents àmbits treballen eixos sobre temàtiques específiques. Són espais de treball que sorgeixen de necessitats i reptes comunitaris. Des de 2018 els eixos de treball de Cooperasec són:

Transició ecosocial
liderat per Som la Clau, treballa per fer front al canvi climàtic,amb una perspectiva ecofeminista i de sostenibilitat, sota la mirada un barri sostenible, viu, habitable i verd. Promou la transició ecosocial per fer front a l’emergència climàtica. En aquest eix es treballa el consum responsable, l’aprofitament alimentari, la permacultura i la construcció d’una societat més resilient i feliç.
Des d’aquest eix s’està promovent l’Aula Ambiental de Poble-sec.

Entitats participants:

 • Som La Clau, Ecologia i Transició Urbana
 • Xarxa d’Intercanvis Trocasec
 • Cooperativa La Seca
 • Les Espigadores
 • Comitè Revolucionari d’Aliments dels Poble-sec -CRA-
 • Energetix
 • Cuidem Montjuïc

Cures
Liderat per Més que Cures, associació de dones per a la dignificació del treball de cures, aquest eix pretén canviar els hàbits de consum del treball de la llar i la cura de persones i millorar l’organització i les condicions laborals de les persones dels col·lectius que s’hi dediquin així com el dia a dia i qualitat de vida de les persones usuàries. Un eix que treballa també la criança sostenible, les cures emocionals i el suport mutu de les persones que més ho necessiten.

Entitats participants:

 • Més que Cures
 • El Petit Molinet
 • L’Horitzó Dansa
 • Espai familiar Somiatruites
 • El Monstre de Paper
 • Xarxa de Suport Mutu del Poble-sec

Feminismes

El feminisme és Projectes d’economies comunitàries i feministes, així com la visió de gènere, lgtbi+ i perspectiva interseccional. Els diversos projectes són propostes d’ocupació i autoocupació basades en els principis de l’economia feminista i solidària per tal de visibilitzar i promoure la presència de dones, lesbianes i trans en els diferents àmbits laborals tradicionalment masculinitzats. I prenent el feminisme com a base per a la transformació radical de la societat i de les maneres de pensar capuitalistes i heteropatriarcals.

Entitats participants:

 • La Raposa del Poble-sec
 • La Creatura
 • L’Etnogràfica
 • Arpilleres

Cultura comunitària i de base
Promociona els drets cultuals al territori i les diverses aliances pel treball de cultura comunitària al territori i la potenciació de la democràcia cultural. Coordinat per Transductores

Entitats participants:

 • Transductores
 • MediaciónTRNS
 • Teatre Arnau
 • Arpilleres
 • Creació XIC
 • La Laberinta

Eix d’Oficis
Els oficis formen part d’un aprenentatge comunitari que ens permeten tenir eines per desenvolupar activitats vinculades al treball artesanal, de proximitat, amb recursos propis i des de l’aprenentatge i el saber col·lectiu.

Entitats participants:

 • Ateneu d’Oficis del Poble.sec
 • La Tinta
 • Creadoness

Eix de restauració cooperativa

La restauració pot ser des d’una base comunitària, sostenibles, de consum responsable i més enfocada a procurar la salut de les propies persones, el seu benestar i el futur del planeta.

Entitats oparticipants:

 • Menjador La Base
 • La Raiz
 • La raposa de Poble-Sec

Existeixen dos eixos transversals a tota la xarxa:

Comunicació, difusió i sobirania digital: fa l’estratègia comunicativa, de relat i de treball amb eines de cultura lliure i software lliure. Liderat des del grup motor de Cooperasec i amb la col·laboració de diversos col·lectius (Xarxa de Suport Mutu, La Tinta i La Raposa del Poble-sec).

Suport assessorament a iniciatives socio-econòmiques de l’ESSS del Poble-sec. Com a node territorial de Coópolis, som una antena a on fem els primers assessoraments a veïns/es que volen impulsar alguna iniciativa de l’ESSS i/o fem assessoraments específics per enfortir a iniciatives ja existents. Liderat pel grup motor de CooperaSec amb el suport de diversos col·lectius (La Creatura, Raons i Nexes Interculturalitat).

Governança (model) i com participar en els espais

Entenem la participació a Cooperasec com un ecosistema viu, plural, que permet diverses formes d’implicació i circuits. El sistema de governança de la Xarxa Cooperasec va ser validat en unes jornades específiques el 2017, a on vam introduir el model sociocràtic com el nostre model de governança i participació, i treball en xarxa. 

La sociocràcia com a model orgànic i viu permet tenir una presa de decisions descentralitzada, cicles de participació i democràcia iguals (denominats eixos) i amb espais de presa de decisions per consentiment. Aquest model es valida i millora cada any en la primera assemblea. Entenem la governança formada per tres dimensions: 

Dimensió política
Optem pels valors de l’Economia Social, Solidària i Sostenible (ESSS) i del marc de barris cooperativistes. L’ESSS se sustenta en els valors de suport mutu, amb vessants socioempresarials i sociocomunitaris que abracen la responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència, horitzontalitat, responsabilitat social i sostenibilitat

Dimensió estratègica
Més tècnica, que ha de garantir el bon funcionament democràtic dels espais de participació que permeten donar coherència als projectes i accions. Aquesta dimensió al fem servir a partir de les eines de participació i democràcia dels espais de participació, les eines de transparència i accessibilitat les metodologies de dinamització que es fan servir.

Dimensió territorial o de proximitat
Que ha d’organitzar el treball cercant la participació activa de la ciutadania i dels professionals del les diverses entitats implicades en l’ESSS i en el treball comunitari. Els diversos espais de participació, democràcia i presa de decisions de Cooperasec són:

 • Assemblea Xarxa Cooperasec. Nucli central de l’entitat que debat i valida al pla de treball anual (dedicacions, calendaris, espais de participació, pressupost…). Trobades de diversa periodicitat abordant tant aspectes informatius, com de deliberació i de treball emocional i gestió de conflictes. Es poden fer assemblees extraordinàries per temes específics. Sempre s’enviarà l’ordre del dia una setmana abans amb la proposta de dinàmiques. Es planteja com una porta d’entrada a la participació dues vegades a l’any. Són espais de caràcter distès, dinamitzades des d’una mirada inclusiva i activa. Hi són en espais significatius dels barris i llocs on es vol incentivar la participació. 
 • Grup Motor. Aquest 4spai es concep com un espai plural de representació política, que impulsa l’estratègia i validació global. Està compost per persones vinculades als diversos eixos de Cooperasec i que tenen les experteses necessàries per a l’etapa de desenvolupament en què es trobi la xarxa Cooperasec, amb rols rotatius i validació per part l’assemblea. Vetllen pel correcte funcionament de l’entitat, el treball de participació per fomentar el barri cooperativista, i el treball de participació i governança inclusives i vives.
 • Grups de treball específics.. Es convoquen per acció o projectes concrets, i poden ser oberts o per invitació a altres xarxes més enllà de l’entitat. Treballen dinàmiques transversals, inclusives i d’ampliació de la base social de la Xarxa Cooperasec amb grups motors i dinàmiques d’intercooperació. Per exemple l’organització i desenvolupament de les fires d’Economia Social, Solidària i Sostenible del Poble-sec,; o la participació a diversos espais de barri de base comunitària.
 • Eixos de treball. Els diversos eixos que conformen la xarxa.

En la metodologia de treball intentem desenvolupar espais orgànics i participatius, amb un equilibri dles eixos, la mirada de gènere i estratègies d’interculturalitat i accessibilitat, des de posicions que emmarquin el respecte, la parla situada, tenint en compte saber posar límits i generar marcs mínims on treballar els conflictes i la diferència.